Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je ukazatel, který klientovi přehledně měsíc po měsíci odhalí výši splátky i datum uhrazení konkrétní splátky. Splátkový kalendář také určuje způsob, jak bude konkrétní dluh splácen (běžně převodem na bankovní účet věřitele). Splátkový kalendář je součástí úvěrových smluv nebo je často dodatečně dlužníkovi zasílán na kontaktní adresu.

Lze splátkový kalendář upravit podle potřeb dlužníka?

Splátkový kalendář je možné měnit vždy jen po dohodě věřitele a dlužníka. To se může týkat spotřebitelských úvěrů i podnikatelských úvěrů. Pokud se dlužník dostane do dočasného prodlení se splácením, věřitel mu může splátky odložit nebo změnit jejich výši, tak aby je zvládal podle nové situace splácet.