Vyčíslení dlužné částky

Jedná se o dokument, který Vám musí vystavit současný věřitel, pokud klient chcete svůj závazek předčasně doplatit.  Obsahem vyčíslení dluhu je vždy přesná částka, kterou klient dluží k danému datu. O vyčíslení dlužné částky se musí zažádat vždy, pokud klient chce doplatit úvěr, půjčku či hypotéku z vlastních zdrojů nebo našel výhodnější možnost refinancování. Každý věřitel půjčující peníze má ze zákona povinnost Vám vyčíslení dlužné částky poskytnout!