Výpis z evidence exekucí na poště

ByMilena Stašáková

Výpis z evidence exekucí na poště

Od 01.07.2016 si nově můžete zažádat o výpis exekucí na kterékoliv poště, která provozuje službu Czech POINT. Výpis exekucí je ověřený výpis z Centrální evidence exekucí (CEE).

K čemu je výpis z evidence exekucí dobrý?

Z výpisu evidence exekucí lze zjistit, zda byla uvalena na konkrétní osobu či subjekt exekuce dle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen exekuci vymáhat, o jakou částku se jedná, den nařízení exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena.

Kdy výpis z evidence exekucí se může hodit?

V případě, že si chcete koupit nemovitost.
Pokud by byla na vás nařízena exekuce a vy byste si koupily nemovitost, exekutor má právo nařídit prodej nemovitosti v rámci dražby.
Ale i v opačném případě, díky výpisu z evidence exekucí zjistíte, že na osobu, která vám nemovitost prodává, není nařízena exekuce. To, že list vlastnictví je čistý, není na něm exekuce zaznamenána, neznamená to, že na dotyčnou osobu nebyla exekuce nařízena v době prodeje.

Co to pro kupujícího znamená? Prodej nemovitosti je neplatný, jelikož osoba či subjekt v době nařízení exekuce nesmí nakládat se svým majetkem a prodej nemovitosti je neplatný.
Toto se vztahuje na jakýkoliv nákup či prodej, nejen nemovitostí, ale třeba i automobilu apod.

Výpis z Centrální evidence exekucí se Vám může hodit také při rozhodování, pokud chcete půjčit peníze nějaké své blízké osobě, můžete tím zamezit nepříjemnostem při vymáhání dlužné částky. Při navázání obchodní činnosti se subjektem.

Chcete-li požádat o úvěr na vyplacení exekucí, tento výpis vám umožní přehled nad všemi exekucemi, které je potřeba vyplatit.

Vzhledem k tomu, že mnoho exekucí bylo uvaleno zapříčiněno třetími osobami, je dobré si čas od času výpis exekucí zkontrolovat.

Výpis z Centrální evidence exekucí můžete pořídit na své jméno, ale také na jakoukoliv jinou osobu či subjekt, stačí znát jméno, příjmení a datum narození či rodné číslo. Tato služba na poště u okénka Czech Point je zpoplatněna, a to částkou 50 Kč za jednu stranu výpisu.

Výpis z Centrální evidence exekucí můžete také pořídit online na stránkách www.ceecr.cz nebo osobně v sídle Exekutorské komory ČR.

About the Author

Milena Stašáková administrator