Aktuality o úvěrech

Bysosfinance@profiweb.cz

Co je to RPSN?

RPSN je roční procentní sazba nákladů úvěru. Jedná se o jednoduchý  a hlavně srozumitelný ukazatel, který spotřebiteli umožňuje posoudit výhodnost nebo nevýhodnost bankovního či nebankovního úvěru. Přečíst článek

Bysosfinance@profiweb.cz

Zástava na nemovitosti

Zástava na nemovitosti (neboli zástavní právo) patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši.  Zástava na nemovitosti je zavedena pro případ, že dlužník nebude včas a řádně splácet svůj závazek. Jinými slovy zástava na nemovitosti má za účel zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku (půjčené peníze). Přečíst článek