Zástava na nemovitosti

Bysosfinance@profiweb.cz

Zástava na nemovitosti

Zástava na nemovitosti (neboli zástavní právo) patří mezi věcná práva k cizí věci a slouží k zajištění dluhu v ujednané výši.  Zástava na nemovitosti je zavedena pro případ, že dlužník nebude včas a řádně splácet svůj závazek. Jinými slovy zástava na nemovitosti má za účel zajistit, aby věřitel získal zpět svou pohledávku (půjčené peníze).

Příklad zástavy na nemovitosti:

Náš nebankovní investor poskytne klientovi finanční prostředky. Tím se ale vystavuje riziku, že klient nebude splácet a dlužnou částku nedostane zpět. Aby investor eliminoval nebezpečí, klient dá do zástavy nemovitost. V případě nesplácení závazku může investor prodat zastavenou nemovitost a získat peníze. Zbývající část finančních prostředků z prodané nemovitosti musí investor klientovi vrátit. SOS Finance ovšem dává přednost dohodě s klientem, prodej nemovitosti je až posledním řešením.

Co může být předmětem zástavy?

  • Rodinný dům
  • Byt v osobním vlastnictví
  • Stavební pozemek
  • Komerční nemovitosti
  • Nemovitost ve vlastnictví třetí osoby (rodinných příslušníků, přátel apod.)

Zástava na nemovitosti neomezuje vlastnická práva

Vlastníkem nemovitosti jste po celou dobu trvání nebankovního úvěru pouze vy a se svou nemovitostí můžete jakkoliv disponovat. Například nemovitosti můžete vždy prodat, pronajmout nebo upravovat podle vlastních potřeb.

Jak vymazat zástavu na nemovitosti?

Pokud splatíte celý úvěr a pohledávka peněžního ústavu vůči vám zanikne, vystaví vám věřitel (poskytovatel) potvrzení zástavního věřitele o zániku zástavního práva v průkazné písemné formě. Jakmile tento dokument obdrží katastrální úřad, je povinen provést výmaz zástavního práva z listu vlastnictví zástavce do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

About the Author

sosfinance@profiweb.cz administrator